Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

                                                              Z A P R O S Z E N I E


Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - IV kadencji, które odbędzie się w dniu 19 maja 2017 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy  Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:

1.         Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.         Dyskusja nad projektem Zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wysokości  opłat za korzystanie z obiektów sportowych i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Krasnystaw, obiektów sportowych  administrowanych przez Zespoły Szkół Nr 1, Nr 4 i Nr 5 w Krasnymstawie.

3.         Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań publicznych Miasta w 2016 r.

4.         Informacja na temat uczestnictwa organizacji pozarządowych w imprezach miejskich: Dzień Dziecka, Powitanie lata , Chmielaki Krasnostawskie.

5.         Wolne wnioski.

6.         Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                       Przewodniczący Miejskiej Rady

                                                                                                                      Działalności Pożytku Publicznego

                                                                                                                              /-/  Krzysztof  Gałan
Kalendarz

Galeria