UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA BŁ. KS. ZYGMUNTA PISARSKIEGO ŚRODOWISKOWEMU DOMOWI SAMOPOMOCY W KRASNYMSTAWIE W 20. ROCZNICĘ FUNKCJONOWANIA

W dniu 26 kwietnia 2017 r. odbyła się  uroczystość  nadania  imienia  Bł. Ks. Z. Pisarskiego Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krasnymstawie w 20. rocznicę funkcjonowania. Pierwszym punktem uroczystości było spotkanie przed rodzinnym domem Bł.Ks. Zygmunta Pisarskiego przy ul. Żurka w Krasnymstawie. Ks. Zbigniew Kulik powitał obecnych  przedstawicieli władz, duchowieństwa, rodziny Błogosławionego, społeczności ŚDS, mieszkańców miasta i zaproszonych gości . Nawiązał do lat dzieciństwa i młodości Błogosławionego, a następnie przewodził modlitwie o wstawiennictwo Bł. Ks. Z. Pisarskiego. Posłanka na Sejm RP Teresa Hałas przed pamiątkową tablicą złożyła wiązankę kwiatów. W imieniu społeczności ŚDS kwiaty złożyła kierownik Domu Bożenna Pachla.


Kolejnym punktem uroczystości była Msza Święta w Kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego, gdzie dokładnie 115. lat temu Błogosławiony przyjął Sakrament Chrztu Św. Mszę Św. poprzedził okolicznościowy koncert w wykonaniu grupy artystycznej ,, Perły Jana Pawła II ” działającej przy ŚDS. Mszę Św. pod przewodnictwem ks. dziekan Henryk Kapicy koncelebrowali : ks. prałat Piotr Kimak ; ks. prof. Tomasz Kaczmarek z Włocławka – generalny postulator procesu beatyfikacyjnego 108. błogosławionych  męczenników II w. św./  wśród których do godności błogosławionego został wyniesiony nasz krasnostawianin ks. Z.  Pisarski /; ks. Waldemar Sądecki z Lublina; ks. Julian Brzezicki z Trzęsin – gdzie proboszczem był nasz Błogosławiony; ks. Bogusław Suszyło z Lublina; ks. Janusz Gzik ; ks. Zbigniew Kulik. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Józef Maciąg z Lublina – postulator Błogosławionego.W czasie Mszy Św. ks. dziekan Henryk Kapica dokonał poświęcenia obrazu – Patrona ŚDS, Bł. Ks.Z. Pisarskiego.

Oprawę muzyczną Mszy Św. zapewnił zespół  ,, Perły JP II ”, pod kierunkiem Pani Edyty Barteckiej Szwal – muzykoterapeuty ŚDS. Uczestnicy i pracownicy ŚDS brali czynny udział w  sprawowanej Mszy Św. W uroczystości uczestniczyły Poczty Sztandarowe: Rady Miasta Krasnystaw oraz Zespołu Szkół nr 4 w Krasnymstawie im. Św. Jana Pawła II w Krasnymstawie.

Po Mszy Św. obraz Bł. Ks. Zygmunta Pisarskiego został wniesiony do budynku ŚDS przy ul. Konopnickiej 5. Kolejny punkt uroczystości miał miejsce przed budynkiem gdzie wszystkich gości powitała kierownik ŚDS   Bożenna Pachla oraz Pan Radosław Kot – terapeuta . W asyście pocztów sztandarowych dokonano uroczystego nadania imienia Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krasnymstawie. Zgodę Metropolity Lubelskiego na nadanie imienia Błogosławionego Ks. Zygmunta Pisarskiego Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Krasnymstawie odczytał proboszcz miejsca ks. dziekan Henryk Kapica ; Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Pan Edward Kawęcki odczytał Uchwałę Rady Miasta nadającą imię Domowi; odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał siostrzeniec Błogosławionego Pan Jerzy Cichocki z Kraśnika, poświęcenia tablicy dokonał ks. dziekan Henryk Kapica, wiązankę kwiatów złożyła Poseł na Sejm RP Pani Teresa Hałas. Na zakończenie tej części uroczystości wszyscy goście  włączyli się do śpiewu radosnej pieśni ,, Oto jest dzień, który dał nam Pan...”, która była dziękczynieniem Panu Bogu za otrzymane imię  Bł. Ks. Z. Pisarskiego. Pracownicy ŚDS rozdali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Patrona i modlitwą o Jego wstawiennictwo.

Kierownik ŚDS zaprosiła wszystkich do Krasnostawskiego Domu Kultury na ciąg dalszy wydarzenia.

Po powitaniu dokonanym przez kierownika ŚDS i  terapeutę Pana Mariusza Wróbla głos zabrali : Poseł na Sejm RP Teresa Hałas; Starosta Krasnostawski Janusz Szpak ; Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz ; Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Albin Mazurek – reprezentant Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka; Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie Katarzyna Fus.

Na sali licznie zebrali się zaproszeni goście : przedstawiciele wszystkich szczebli władzy państwowej i samorządowej, radni miasta, siostry zakonne i księża wśród których był ks. Mariusz Rybiński - proboszcz parafii w Gdeszynie, gdzie męczeńską śmierć poniósł Bł. Ks. Z. Pisarski. Przedstawiciele Akcji Katolickiej na czele z Panem Józefem Statkiewiczem z Warszawy, Zamojscy Przewodnicy z Marią Marią Rzeźniak i Panem Leszkiem Firkiem – autorem obrazu Bł. Ks. Z. Pisarskiego, prof. Zbigniew Krysiak – Prezes Instytutu Myśli Schumana z Warszawy . Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta Krasnystaw i Powiatu Krasnostawskiego, prezesi spółek i stowarzyszeń, przedstawiciel służb mundurowych, rodzina Bł. Ks. Z. Pisarskiego, dyrektorzy i kierownicy, delegacje uczestników , mieszkańców i pracowników środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej oraz domów pomocy społecznej z terenu woj. lubelskiego, uczestnicy i sympatycy miejscowego ŚDS.

Prezentacji multimedialnej dokonała Anna Worotyńska – pedagog wraz z uczestnikami Honoratą Zdrzyłowską i Krzysztofem Garbalem. Prezentacja zawierała wszystkie informacje mówiące o misji Domu, zmianach miejsca siedziby jakie miały miejsce, o kadrze, uczestnikach i wydarzeniach jakie miały miejsce. O codziennych zajęciach i relacjach panujących w Domu.

Jubileusz był dobrą okazją do wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy tworzyli ŚDS oraz wspierają aktualną działalność. Symboliczne kwiaty i słowa wdzięczności  w imieniu społeczności ŚDS skierowano do twórców tej placówki :  Pani Lucyny Kozaczuk - ówczesnej Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Chełmie; Pani Jadwigi Zajączkowskiej – ówczesnej Dyrektor MOPS w Krasnymstawie oraz  Pana Andrzeja Jakubca  - ówczesnego Burmistrza Krasnegostawu . Szczególne słowa podziękowania za  nową siedzibą ŚDS skierowano do Pani Hanny Mazurkiewicz Burmistrza Krasnegostawu . Na ręce Pana Abina Mazurka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej w Lublinie złożono podziękowanie za troskę i finansowanie działalności Domu.

Kierownik Bożenna Pachla wręczyła Dyplomy uznania  pracownikom Domu za zaangażowanie w pracę i okazywaną empatię  podopiecznym. Uczestnicy pracownikom wręczyli czerwone róże. Zarówno pracownicy jak i uczestnicy wręczyli kwiaty Bożennie Pachli.

Niespodzianką uroczystości był występ  integracyjnego zespołu pracowników i uczestników. Zespół zaśpiewał na melodię  utworu Piotra Rubika  ,, Psalm '', pieśń z własnymi słowami, co wywołało gromkie owacje.

Dedykacją dla wszystkich gości był koncert Piotra Jaworskiego. Miłym akcentem wydarzenia były liczne gratulacje i życzenia  składane na ręce Kierownika ŚDS od wszystkich przedstawicieli środowiska pomocy społecznej.

Atmosfera wydarzenia była wyjątkowa. ŚDS po dwudziestu latach działalności otrzymał imię Bł. Ks. Z. Pisarskiego. Miłe rozmowy miały miejsce w czasie okolicznościowego bankietu.

O godz. 14.30 w sali widowiskowej rozpoczęła się okolicznościowa konferencja . W roli moderatora wystąpił mgr. inż. Lucjan Cimek – regionalista, autor wielu opracowań dotyczących udziału księży kapelanów  w II wojnie światowej, członek zespołu redakcyjnego ,, Słownika Batalionów Chłopskich ” . Ks. prof. Tomasz Kaczmarek z Włocławka w swoim wystąpieniu mówił o prześladowaniu duchowieństwa katolickiego przez systemach totalitarne XX wieku . Prof. Zbigniew Krysiak w swoim wystąpieniu przybliżył postać Roberta Schumana oraz ideę Instytutu myśli Schumana w Warszawie i potrzebę tworzenia jego struktur w kraju. Dziennikarz, publicysta z Zamościa Leszek Wójtowicz, autor książki  ,,Windą do Nieba '', mówił o męczeńskiej śmierci Siostry Zakonnej Wandy Longiny Trudzińskiej i jej siedmiu wychowanków.  W ostatnim wystąpieniu ks. Zbigniew Kulika przybliżył postać Bł. Stanisława Starowieyskiego, który męczeńską śmierć poniósł w obozie w Dachau.

Całość wydarzenia, swoim wystąpieniem, zakończył ks.dziekan Henryk Kapica kierując okolicznościowe pismo na ręce kierownika ŚDS Bożenny Pachli.

Kalendarz

Galeria