Stypendia Sportowe Miasta Krasnystaw przyznane

12 kwietnia w sali konferencyjnej Dworku Starościńskiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych Miasta Krasnystaw. W spotkaniu uczestniczyli młodzi sportowcy wraz z rodzicami i trenerami, Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki, Radni Rady Miasta: Grzegorz Brodzik i Zbigniew Banaszkiewicz, a także członkowie komisji stypendialnej: Krzysztof Gałan, Alicja Grabiec, Radosław Dąbrowski, Tomasz Żerebiec i Tadeusz Kiciński.

Otwarcia imprezy dokonał Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan. Następnie głos zabrała Burmistrz Hanna Mazurkiewicz. W swoim wystąpieniu pogratulowała wszystkim stypendystom i wyraziła nadzieję, że otrzymane środki pomogą w realizacji planów i dalszym rozwoju sportowych pasji. Po oficjalnym wręczeniu stypendiów głos zabierali także: Przewodniczący Edward Kawęcki oraz Radny i jednocześnie trener „Sokoła” Krasnystaw Grzegorz Brodzik. Spotkanie zwieńczył poczęstunek, kuluarowe rozmowy i wzajemne gratulacje.

Stypendium za wysokie wyniki osiągnięte we współzawodnictwie sportowym otrzymali:

1. Mateusz Antoniak – LMKS zapasy

2. Szymon Głuchowski – LMKS zapasy

3. Konrad Ilczuk – LMKS zapasy

4. Ernest Kopeć – LMKS zapasy

5. Kacper Korszla – LMKS zapasy

6. Mateusz Pisarski – LKMS zapasy

7. Kamil Sykuła – LMKS zapasy

8. Przemysław Swatek – LMKS zapasy

9. Tomasz Stasicki – LMKS zapasy

10. Arkadiusz Wawrzycki – LMKS zapasy

11. Sylwia Żebrowska – LMKS zapasy

12. Daniel Banaszak – Klub Taekwondo „Sokół” Krasnystaw

13. Angelika Terejko – Klub Taekwondo „Sokół” Krasnystaw

14. Anna Terlecka – UKS „Wodnik”

Dodatkowo, stypendium ufundowane przez Radnego Zbigniewa Banaszkiewicza otrzymał Wojciech Sławacki z UKS „Wodnik”.

Kalendarz

Galeria