Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016–2023 - konsultacje projektu dokumentu

Burmistrz Krasnegostawu zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu:

Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016–2023

Zakres konsultacji społecznych obejmuje założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze Miasta Krasnystaw. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag i opinii dotyczących głównych założeń dokumentu.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 07.03.2017 r.

do dnia 13.03.2017 r. w następujących formach:

1.    Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)    drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Miejskiego Programu Rewitalizacji”.

b)    drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Miejskiego Programu Rewitalizacji”.

c)    bezpośrednio do pokoju nr 8 w Urzędzie Miasta Krasnystaw w godzinach pracy urzędu.

2.    Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Krasnegostawu.

Pliki do pobrania:

1.    Miejski Program Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016–2023.

2.    Formularz zgłaszania uwag.
Kalendarz

Galeria