Urodziny Miasta

5 marca w Krasnostawskim Domu Kultury odbyła się gala z okazji 623. rocznicy nadania praw miejskich połączona z wręczeniem Honorowego Wyróżnienia „Złote Karpie” i nadaniem godności Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw. Uroczystość poprzedziła Msza Św. w intencji mieszkańców odprawiona w Kościele pw. Św. Franciszka Ksawerego. Galę poprowadził Sekretarz Miasta Krzysztof Gałan, natomiast otwarcia uroczystej sesji Rady Miasta dokonał tradycyjnie Przewodniczący Edward Kawęcki.

Następnie głos zabrała Burmistrz Hanna Mazurkiewicz, witając gości i zapraszając do wspólnego świętowania Urodzin Miasta. W kolejnym punkcie uroczystości przedstawiono sylwetkę pana Kazimierza Stołeckiego, odznaczonego godnością Honorowego Obywatela Miasta Krasnystaw. Pan Kazimierz Stołecki to pochodzący z Krasnegostawu mieszkaniec Puław, z wykształcenia chemik, z zamiłowania badacz i popularyzator historii Krasnegostawu, autor pierwszej monografii rodzinnego miasta „Krasnystaw – rys historyczny”, udostępnionej czytelnikom także w formie elektronicznej, stały współpracownik Czasopisma Artystycznego „Nestor”. Pamiątkową statuetkę Honorowego Obywatela wręczyli Burmistrz Hanna Mazurkiewicz oraz Przewodniczący Rady Miasta Edward Kawęcki.

W kolejnej części imprezy przedstawiono sylwetki osób nominowanych do Honorowego Wyróżnienia „Złote Karpie”: pana Leszka Janeczka i pana Anne Jana Hielemy. Decyzją Kapituły laureatem wyróżnienia został pan Leszek Janeczek – doktor nauk medycznych, o bogatym dorobku naukowym i zawodowym, były dyrektor ZOZ, obecnie ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego; pomysłodawca Fundacji na Rzecz Rozwoju ZOZ w Krasnymstawie oraz pierwszej w Polsce apteki fundacyjnej, inicjator współpracy z holenderską fundacją pomocy dla Polski Oude Tonge oraz fundacji pani Wiltrud Wessel; Radny Rady Miasta Krasnystaw w latach 1998-2002, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska, inicjator wdrożenia przez miasto selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; badacz i popularyzator historii Krasnegostawu, autor książek historycznych oraz wielu publikacji, wykładów i audycji radiowych; pomysłodawca inicjatyw historycznych, fundator tablic pamiątkowych, a także inicjator uroczystości rocznicowych; niestrudzony badacz i dokumentator dziejów miasta i powiatu krasnostawskiego.

Po wręczeniu nagrody i przemówieniu laureata, głos zabierali również Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego pan Konrad Sawicki oraz Starosta Krasnostawski Janusz Szpak. W swoich wystąpieniach gratulowali laureatom odznaczeń oraz władzom Miasta z okazji obchodzonej rocznicy nadania praw miejskich Krasnemustawowi. Głos zabrała także pani Marta Kafarska, mieszkanka Krasnegostawu, która zechciała podzielić się osobistymi wspomnieniami i refleksją na temat historii i współczesnej kondycji miasta.

W części artystycznej imprezy wystąpiła młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnystawie, która przygotowała prezentację i montaż słowno-muzyczny z okazji przypadającego w tym roku stulecia szkoły. Na zakończenie odbył się koncert duetu: Basi Derlak i Sebastiana Wielądka, którzy zabrali publiczność w muzyczną podróż dookoła świata, a także zaprezentowali napisaną specjalnie na tę okazję piosenkę o krasnostawskiej legendzie. Zwieńczeniem uroczystości był oficjalny bankiet, na którym nie zabrakło urodzinowego tortu.


 Kalendarz

Galeria