Analiza barometru zawodów 2017 w powiecie chełmskim i krasnostawskim

Czym jest barometr zawodów?

"Barometr zawodów" to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe.

Zawody deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających odpowiednie kwalifikacje – niewielka.

Zawody zrównoważone to takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).

Zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców.

"Barometr" jest badaniem jakościowym. Powstaje osobno dla każdego powiatu w Polsce. Opiera się na opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału spotykają się i wspólnie analizują sytuację w poszczególnych zawodach.

Jak wygląda sytuacja w powiecie chełmskim i krasnostawskim?

POWIAT CHEŁMSKIZawody deficytowe:

Asystenci i technicy dentystyczni, inżynierowie budownictwa, inżynierowie mechanicy, kierownicy budowy, obuwnicy, operatorzy obrabiarek skrawających, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, samodzielni księgowi, sprzedawcy i kasjerzy, tapicerzy

Zawody w równowadze:

Analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, elektromechanicy i elektromonterzy, geodeci i kartografowie, graficy komputerowi, instruktorzy rekreacji i sportu, kierowcy autobusów, kierownicy sprzedaży, kosmetyczki, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, malarze budowlani, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, monterzy konstrukcji metalowych, murarze i tynkarze, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, piekarze, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poligraficzni, pracownicy socjalni, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, robotnicy budowlani, robotnicy obróbki drewna i stolarze, specjaliści administracji publicznej, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe


Zawody nadwyżkowe

Blacharze i lakiernicy samochodowi, ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, inżynierowie inżynierii środowiska, kelnerzy i barmani, kucharze, monterzy instalacji budowlanych, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedszkoli, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pomoce kuchenne, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy poczty, pracownicy przetwórstwa spożywczego, ratownicy medyczni, technicy elektrycy

POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zawody deficytowe

Kierowcy autobusów, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, monterzy konstrukcji metalowych, piekarze, przedstawiciele handlowi, psycholodzy i psychoterapeuci, technicy elektrycy

Zawody w równowadze

Asystenci i technicy dentystyczni, dentyści, inspektorzy nadzoru budowlanego, instruktorzy nauki jazdy, inżynierowie inżynierii środowiska, kamieniarze, kierownicy budowy, lakiernicy, listonosze i kurierzy, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedszkoli i szkół specjalnych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, pomoce kuchenne, posadzkarze, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy poczty, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy przetwórstwa spożywczego, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, pracownicy zajmujący się zwierzętami, robotnicy obróbki skóry, samodzielni księgowi, weterynarze

Zawody nadwyżkowe

architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, ceramicy i rzemieślnicy obróbki szkła, cieśle i stolarze budowlani, cukiernicy, elektromechanicy i elektromonterzy, floryści, geodeci i kartografowie, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie budownictwa, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie mechanicy, kosmetyczki, kucharze, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, murarze i tynkarze, obuwnicy, operatorzy maszyn włókienniczych, operatorzy obrabiarek skrawających, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. jakości, specjaliści administracji publicznej, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści telekomunikacji, spedytorzy i logistycy, sprzątaczki i pokojowe, sprzedawcy i kasjerzy

Są również grupy zawodów wspólne dla dwóch powiatów- występują zarówno w deficycie, jak i równowadze oraz w nadwyżce. Są to zawody deficytowe takie jak: diagności samochodowi, fryzjerzy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, pielęgniarki i położne, spawacze, szefowie kuchni. Zawody w równowadze- agenci ubezpieczeniowi, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, archiwiści i muzealnicy, betoniarze i zbrojarze, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, brukarze, dekarze i blacharze budowlani, dziennikarze i redaktorzy, farmaceuci, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, kierowcy samochodów osobowych, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, monterzy elektronicy, monterzy maszyn i urządzeń, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, opiekunki dziecięce, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, prawnicy, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy leśni, sekretarki i asystenci, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży, technolodzy robót wykończeniowych w budownictwie, terapeuci zajęciowi, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych, zaopatrzeniowcy i dostawcy. Zawody w nadwyżce dla obu powiatów to: ekonomiści, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy, kulturoznawcy, fizjoterapeuci i masażyści, inżynierowie chemicy i chemicy, kelnerzy i barmani, kucharze, nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, ogrodnicy i sadownicy, pedagodzy, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, rolnicy i hodowcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści technologii żywności i żywienia, ślusarze, technicy budownictwa, technicy informatycy, technicy mechanicy

Pamiętajmy jednak, że gromadzone dane statystyczne nie oddają w pełni sytuacji na rynku pracy. Nie dają bowiem odpowiedzi na pytania o to: czy osoba deklarująca umiejętności w konkretnym zawodzie jest w stanie wykonywać pracę na oczekiwanym poziomie, czy warunki oferowane przez lokalnych pracodawców są dla pracowników wystarczająco atrakcyjne lub czy pracodawca jest skłonny taką osobę zatrudnić i jakie są możliwe powody, dla których nie może tego zrobić (np. problem rzeczywistych kwalifikacji, odpowiedniego doświadczenia zawodowego, zbyt wysokich oczekiwań płacowych, itp.).

Źródło: www.barometrzawodow.pl

Paula Fabiańczyk

MCK Krasnystaw

Kalendarz

Galeria