Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 24 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta  odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Spotkanie poświęcone było ocenie mogącego wystąpić zagrożenia powodziowego na rz. Wieprz.

W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Krasnegostawu Hanna Mazurkiewicz, Komendant Straży Miejskiej, Komendanci Policji, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele, MOPS, PGK Sp. z o.o., Zarządu Dróg Powiatowych, Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta.Podczas spotkania przeanalizowano stan zagrożenia powodziowego, omówiono procedury reagowania, przedstawiono  posiadane materiały oraz siły i środki przewidziane do użycia w sytuacji kryzysowej.

Uzgodniono wspólne działania dotyczące:

  • Stałego monitorowania warunków pogodowych oraz stanu wody na  rz. Wieprz,
  • Zapewnienia sprawnego przepływu informacji,
  • Zakupu materiałów i środków w celu doposażenia Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego,
  • Organizację dostaw piachu do punktów dystrybucji,
  • Zabezpieczenia infrastruktury oraz mienia mieszkańców,
  • Uzgodniono dyżury Straży Miejskiej do czasu ustabilizowania sytuacji.

Kalendarz

Galeria