Spotkania konsultacyjne – Miejski Program Rewitalizacji

Burmistrz Krasnegostawu zaprasza mieszkańców na spotkania konsultacyjne związane z opracowaniem Miejskiego Programu Rewitalizacji Miasta Krasnystaw na lata 2016-2023, które odbędą się w dniu 1 marca 2017 r. o godz. 13:30 i 15:30 w Sali Konferencyjnej Krasnostawskiego Domu Kultury.

Podczas spotkań zaprezentowany zostanie projektu dokumentu Miejskiego Programu Rewitalizacji, a zakres konsultacji społecznych obejmować będzie założenia procesu rewitalizacji na wyznaczonym obszarze miasta. Konsultacje będą miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń opracowanego projektu dokumentu.

W ramach zaplanowanych spotkań będzie można skorzystać z indywidualnego doradztwa dla potencjalnych partnerów projektów rewitalizacyjnych m. in. uzyskanie informacji nt. partnerstwa w procesie rewitalizacji.

Kalendarz

Galeria