Informacja na temat drzew w Rynku Miejskim

Latem 2016 roku w obrębie Rynku Miejskiego, podczas silnego wiatru upadły 2 drzewa - na szczęście w strefie zagrożenia nie było ludzi i wszystko skończyło się szczęśliwie. Było to jednak wyraźne ostrzeżenie dla władz Miasta, że inne drzewa – z uwagi na podobny wiek -  mogą również stanowić zagrożenie, dlatego Burmistrz zleciła wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. Objęła ona 8 drzew, które wizualnie wydawały się najsłabsze, badanie zostało wykonane przez uprawnionego inżyniera, w lipcu 2016 roku. Wszystkie badane drzewa, w ocenie specjalisty, stwarzają zagrożenie i kwalifikują się do wycinki – pełna opinia do wglądu w UM i na stronie www.

W lutym br. UM zlecił zbadanie pozostałych 28 drzew i tutaj również opinia (z 16 lutego) jest jednoznaczna: wszystkie „stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego i pieszego. Kwalifikują się do wycinki”. – pełna opinia do wglądu w UM i na stronie www.

Po zapoznaniu się z drugą ekspertyzą, stało się jasne, że bez względu na jakiekolwiek plany przyszłej rewitalizacji Centrum Miasta, już teraz musimy podjąć działania zabezpieczające zdrowie i życie mieszkańców, tym samym rozpoczęliśmy informowanie społeczeństwa o zaistniałej sytuacji, m.in. informację wraz z kopią ekspertyz otrzymał Krasnostawski Ruch Ekologiczny "VIRIDIS", pełny tekst opinii jest również zawieszony na stronie www UM.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu mieszkańców Krasnegostawu jest przyzwyczajonych do drzew w obrębie Rynku, gdyż przez lata mocno wpisały się w krajobraz miejski. Jednocześnie, musimy mieć świadomość, że odpowiadamy na mocy przepisów prawa za bezpieczeństwo mieszkańców i turystów przebywających w obrębie Rynku. Nie wolno nam zignorować jednoznacznych sygnałów o zagrożeniu, dlatego przygotowujemy się do przeprowadzenia prac zabezpieczających.

Wsłuchując się w głos społeczności występującej w obronie drzew i pragnąc maksymalnie zobiektywizować zaistniałą sytuację, zlecimy ponowną ekspertyzę, tym razem o opinię poprosimy środowisko uniwersyteckie.

Gdy tylko pozyskamy ekspertyzę naukową co do stanu wszystkich drzew, przedstawimy ją opinii publicznej, a następnie podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, jakie zostaną wskazane w dokumencie.

Jednocześnie stwierdzamy z całą mocą, że wszelkie koncepcje zagospodarowania krasnostawskiego rynku będą poddawane konsultacjom społecznym. Rynek to „serce” naszego miasta – wszyscy mieszkańcy, którzy mają pomysł na rozwój Rynku, zostaną z uwagą wysłuchani.
Kalendarz

Galeria