Sprostowanie

W nawiązaniu do artykułu pt. „Sąd jednak po stronie Stafijowskiego”, który ukazał się 13 lutego 2017 r. w „Nowym Tygodniu” uprzejmie informujemy, że artykuł wprowadza czytelników w błąd. Sąd w dalszym ciągu podtrzymuje oddalenie skargi pana Stafijowskiego na uchwałę Rady Miasta o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego. Natomiast decyzja sądu z dnia 19 stycznia 2017 r. związana jest wyłącznie z kwestiami proceduralnymi i nie dotyczy istoty sprawy. W kolejnym numerze tygodnika ukaże się stosowne sprostowanie.

Wyjaśnić należy, że zasądzenie na rzecz pana Stafijowskiego kosztów postępowania kasacyjnego spowodowane zostało z przyczyn proceduralnych (tj. uchylenia wyroku z dnia 31 maja 2016 r. z uwagi na niepowiadomienie przez WSA pełnomocnika pana Stafijowskiego o terminie rozprawy). W związku z powyższym przy ponownym rozpoznaniu tejże sprawy w dniu 19 stycznia 2017 r. WSA w Lublinie podtrzymując swoje wcześniejsze stanowisko dotyczące oddalenia skargi jednocześnie zasądził koszty postępowania kasacyjnego od Rady Miasta. Przepisy prawa stanowią, że w takiej sytuacji koszty ponosi strona przeciwna, mimo że błąd proceduralny był po stronie sądu.
Kalendarz

Galeria