Złote Karpie 2015 r - XVIII Edycja

Andrzej Misiura – dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, animator kultury, instruktor teatralny, założyciel Teatru Pokoleń. Przez wiele lat aktywny samorządowiec, radny Rady Miasta trzech kadencji. Poeta i prozaik, autor kilku tomików poezji, opracowań, scenariuszy i licznych publikacji w wydawnictwach zbiorowych. Zajmuje się malarstwem artystycznym. Redaktor naczelny i założyciel kilku pism, w tym krasnostawskiego „Nestora” i siennickiego „Ziarna”. Nagrodzony Brązowym Wawrzynem Literackim i Srebrnym Krzyżem Zasługi.  

 
Kalendarz

Galeria