Posiedzenie KOKKFiT Rady Miasta Krasnytstaw

                                                                                                                                         Krasnystaw, dnia 27 stycznia 2016 r.

                                                                                                                         


                                                                                                                    ZAPROSZENIEUprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 4 lutego 2016 r. (czwartek) godz. 13:00 w Sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:

1.      Propozycje wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych 2016 r:

a)      Szkoły;

b)      KDK;

c)      MOSiR;

d)     MBP

2.      Zamierzenia techniczne szkół i przedszkoli podległych Gminie Miasto Krasnystaw dotyczące przygotowania do nowego roku szkolnego 2016/2017.

3.      Debata na temat przygotowania do Chmielaków Krasnostawskich ‘2016, wraz z powołaniem zespołu do spraw Chmielaków ‘2016.

4.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Krasnystaw w 2015 roku.

5.      Sprawozdanie z działalności komisji za 2015 r.

6.      Wolne wnioski i sprawy różne.

                                                                                                                                                


                                                                                                                                                  

                                                                                                                                           PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                                                              /-/ Tadeusz Kiciński
Kalendarz

Galeria