Posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                           Krasnystaw, dnia 2 grudnia 2015 r.
                                                                     ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie 4 grudnia 2015 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1.   Zaopiniowane opracowania pn:”Ocena stanu zdrowia oraz określenie potrzeb mieszkańców województwa lubelskiego na potrzeby opracowania programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego w latach 2016-2021”

( 17.11.2015 drogą mailową zostało przekazane pismo wraz z załącznikami do pobrania ze strony Urzędu Marszałkowskiego dotyczące tego opracowania)

2.      Opracowanie planu pracy komisji na 2016 r.

3.      Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                                                                Przewodnicząca Komisji

                                                                                                          /-/Agnieszka POCIŃSKA-BARTNIK
Kalendarz

Galeria