Skład Rady Seniorów (2018-2022)

                                                                  
                                                                    Radni:1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Krasnymstawie ul. Okrzei 11
    Jan Pawelec
    Zenon Kazimierczak

2. Laureaci wyróżnienia „Złote Karpie Plac 3 Maja 29  
    Władysław Fedorowicz
    Ludwik Kafarski

3. Klub Seniora przy Krasnostawskim Domu Kultury ul. Okrzei 10   
    Bolesław Kwiatosz
    Alina Banach

4. Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Piłsudskiego 9  
    Anna Listowska
    Teresa Szymańska

5.  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zarząd Oddziału Rejonowego ul. Okrzei 25 
     Stanisław Ciechański
     Eugeniusz Dunia

6. Stowarzyszenie Miłośników Przedmieścia Zastawia 
    Anna Ciechańska - Marucha

7.  Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie ul. Okrzei 23  
    Zofia Gregorowicz – Myka
    Urszula Hus 

8. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddziałowa Sekcja Emerytów i Rencistów ul. Matysiaka 5   
    Marianna Jabłońska
    Gabriela Łukaszczyk

 Prezydium Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Przewodnicząca - Urszula Hus - Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku filia w Krasnymstawie

Wiceprzewodniczący - Jan Pawelec- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Zarząd Koła w Krasnymstawie

Sekretarz - Teresa Szymańska - Dzienny Dom Pomocy SpołecznejKalendarz

Galeria