POSIEDZENIE PGKIiF

                                                                                                                              Krasnystaw, dnia 25 czerwca 2014 r.

                                                                                        ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 27 czerwca 2014 r. /piątek/ o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3  Maja 29.

Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Komisji:

/-/ Tomasz Żerebiec
Kalendarz

Galeria