Honorowi Obywatele Miasta Krasnystaw

Rok 1994 - Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XXXIX/220/94 z dnia 29.IV.1994 r.

Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności przy elektryfikacji i gazyfikacji Krasnegostawu.
- dr inż. Ryszard Rabiega – Prezes Zarządu Zakładu Energetycznego w Zamościu;
- inż. Wacław Sennik – Z-ca Dyrektora ds. technicznych Karpackich Okręgowych Zakładów Gazowniczych w Tarnowie.


Rok 1995 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XIII/75/95 z dnia 26.VI.1995 r.
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą dla rozwoju miasta, w szczególności za prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz Krasnegostawu za pośrednictwem Prywatnej Fundacji „Hilfe fur Polen” przede wszystkim dla Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Liceum Społecznego.
- Wiltrud Wessel – Założycielka Fundacji „Hilfe fur Polen”; obywatelka RFN.


Rok 1997 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XXXVIII/251/97 z dnia 6.XI.1997 r.
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za starania na rzecz odnowienia kościoła św. Franciszka Ksawerego.
- ksiądz Prałat Piotr Kimak – Dziekan Dekanatu Krasnystaw-Wschód


Rok 2004 – Uchwała Rady Miasta Krasnystaw Nr XVIII/147/2004 z dnia 24.VI.2004 r.
Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za wkład w rozwój duchowy, materialny i kulturalny Krasnegostawu.
- ksiądz Kanonik Ryszard Winiarski – Proboszcz Parafii św. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie

Rok 2017 - Uchwała  Rady Miasta Krasnystaw Nr XXII/192/2017 z dnia 02.II.2017 r. Za osobiste zaangażowanie oraz okazaną pomoc służącą rozwojowi miasta, w szczególności za propagowanie historii Krasnegostawu.
dr inż.  Kazimierz Stołecki

Z wykształcenia chemik, adiunkt i kierownik Pracowni Badań Kinetycznych w Instytucie Nawozów Sztucznych w Puławach. W jego dorobku znajduje się ponad 50 artykułów naukowych, około 10 patentów oraz ponad 170 wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Z zamiłowania badacz i popularyzator historii Krasnegostawu: autor pierwszej monografii rodzinnego miasta, udostępnionej czytelnikom także w formie elektronicznej, stale współpracuje z czasopismem „Nestor”, publikując efekty swojej pracy. W 2009 roku odznaczony Orderem Nestorii przez redakcję Czasopisma Artystycznego „Nestor” za poświęcenie sprawom naszego miasta.
Kalendarz

Galeria