Złote Karpie - 2013 r. - XVI Edycja


Janusz Mazurek

Pan Janusz Mazurek wspiera inicjatywy kulturalne w mieście i okolicach. Swoją pomoc oferował między innymi podczas Przeglądu Kolęd Domu Pomocy Społecznej na ul. Kwiatowej, konkursów plastycznych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, czy też w czasie organizacji uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Dofinansowywał także wystawy Grupy Plastycznej „Paleta”. Pan Janusz Mazurek także nieodpłatnie doposaża ważne z perspektywy funkcjonowania społeczności lokalnej ośrodki i instytucje, takie jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze oraz Kościół pw. Św. Trójcy w Krasnymstawie.
Marek Wereszczyński

Drugi laureat honorowego wyróżnienia pod nazwą „Złotek Karpie”, Pan Marek Wereszczyński jest zdobywcą prestiżowych nagród, między innymi Lauru Powiatu Krasnostawskiego oraz nagrody Lubelski Exporter przyznanej przez kapitułę konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2011”. Jest także działaczem społecznym – wspiera finansowo zarówno osoby prywatne jak i organizacje. Aktywnie wspiera rozwój i promocję Miasta Krasnystaw jak i całego regionu poprzez intensywna wymianę handlową oraz zapraszanie zagranicznych zleceniodawców w celu zachęcenia do inwestycji w naszym regionie
Kalendarz

Galeria