XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas I-III


27 maja 2013 r. w Sali Sejmikowej Urzędu Miasta odbył się XII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla uczniów z klas I-III. Od pierwszej edycji patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Krasnegostawu pan Andrzej Jakubiec, który jednocześnie jest fundatorem nagród.

Głównym przesłaniem konkursu recytatorskiego dla klas I-III jest propagowanie twórczości literackiej polskich poetów piszących dla dzieci oraz rozwijanie zainteresowań poetyckich i recytatorskich wśród najmłodszych.

Po wysłuchaniu 36 recytatorów z poszczególnych szkół,  jury w składzie: pani Joanna Borecka-Hryniewicz, pani Elżbieta Patyk oraz pani Ewa Adamczuk biorąc pod uwagę interpretację utworu, poprawność i ekspresję prezentacji oraz ogólne wrażenie artystyczne wyłoniło następujących laureatów:

W kategorii klas pierwszych:

I msc – Aleksandra Skubisz SP nr 5opiekun – Bożena Chmielewska
II msc – Gabriela Kwiatkowska SP nr 4 opiekun – Małgorzata Wróbel
III msc –Adrian Knap SP nr 4 opiekun -  Małgorzata Wróbel
Wyróżnienie otrzymał Mikołaj Skrobecki z SP nr 1 opiekun – Anna Madeja

W kategorii klas drugich:

I msc – Michał Szymoniak SP nr 4 opiekun – Barbara Chlebuś
II msc – Adrianna Dras SP nr 4 opiekun – Jolanta Dworucha
III msc –Aleksandra Kołodziejczyk SP nr 4 opiekun – Jolanta Dworucha
Wyróżnienie otrzymał Jakub Bednarski SP nr 1- opiekun Dorota Mojska-Bąk

W kategorii klas trzecich:

I msc –Martyna Pomarańska SP nr 1 opiekun – Jolanta Lewandowska-Giereś
II msc – Wiktoria Stasieczek nr 1 opiekun – Katarzyna Wyszyńska
III msc –Agnieszka Pezda SP nr 5 opiekun – Marzena Krzysztofiak
Wyróżnienie otrzymała Alicja Borzęcka z SP nr 4- opiekun Mariola Stasieczek

Laureaci z rąk  Burmistrza Miasta pana Andrzeja Jakubca  oraz Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 pani Justyny Haładyj otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Imprezę przygotowały i prowadziły nauczycielki Zespołu Szkół nr 5 Bożena Chmielewska i Marzena Krzysztofiak.
Kalendarz

Galeria