Komisje - Zaproszenia

Posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 14 grudnia 2017 r.
ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2017 r. (środa) o godz. 9:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

  1. 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
  2. 2. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

/-/Stanisław Dębski


Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 11  grudnia 2017 r.
ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 15 grudnia 2017 r. (piątek) godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

  1. 1. Omówienie planu pracy komisji na 2018 r.
  2. 2. Wolne wnioski i sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/ Tadeusz KicińskiPosiedzenie Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                                           Krasnystaw, dnia  29 listopada 2017 r.

                                                                                                 ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 7 grudnia 2017 r. /czwartek/ o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw,  Plac 3  Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Krasnystaw na 2018 r.

2. Wolne wnioski i sprawy różne.


                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                                                        /-/  Janusz Rzepka

 

Posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Krasnystaw: KOKKFiT oraz KSSSHiU

Krasnystaw, dnia 20 listopada 2017 r.
ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Krasnystaw: Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki oraz Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych, Handlu i Usług, które odbędzie się 24 listopada 2017 r. (piątek) godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

Porządek posiedzenia:

  1. 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
  2. 2. Informacje o realizacji zadań inwestycyjnych w planie budżetu Miasta na rok 2017, dotyczących działów z zakresu działalności Komisji OKKFiT realizowanych w I półroczu 2017 roku.
  3. 3. Wolne wnioski i sprawy różne.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/ Tadeusz Kiciński             /-/ Agnieszka Pocińska-Bartnik


Posiedzenie KPGKIiF Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 listopada 2017 r.
ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 27 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

  1. 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
  2. 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

/-/Stanisław Dębski

Posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Krasnystaw: Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych, Handlu i Usług

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

 ZAPROSZENIE

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Krasnystaw: Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki oraz Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych, Handlu i Usług, które odbędzie się 3 października 2017 r. (wtorek) godz. 1330 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/ Tadeusz Kiciński            /-/ Agnieszka Pocińska-Bartnik


Posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

 ZAPROSZENIE

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 4 października 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne.


 Przewodniczący Komisji

/-/Stanisław Dębski
Kalendarz

Galeria