Komisje - Zaproszenia

Zaproszenie - posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 22 maja 2018 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 29 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.


Przewodniczący Komisji

/-/Stanisław Dębski

Zaproszenie - posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 22 maja 2018 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 25 maja 2018 r. (piątek) o godz.13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne. 

Przewodnicząca Komisji

/-/Agnieszka POCIŃSKA-BARTNIK

Zaproszenie - posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 kwietnia 2018 r.


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 13:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
 2. Wolne wnioski i sprawy różne.


Przewodniczący Komisji

/-/Stanisław Dębski

Zaproszenie - posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 kwietnia 2018 r.


ZAPROSZENIE


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. (wtorek) o godz. 13:30 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

1.      Wyrażenie opinii w sprawie wniosku Stowarzyszenia „KU DOBRU”.

2.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

3.      Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji

/-/Agnieszka POCIŃSKA-BARTNIK

Zaproszenie - posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 20 kwietnia 2018 r.

 

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) godz. 13:30 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/ Tadeusz Kiciński

 

Zaproszenie na Komisję Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 13 kwietnia 2018 r.


ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)  godz. 900 (komisja w terenie). Miejsce spotkania sala obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:
  1. Wizja lokalna stanu dróg i chodników miejskich.
  2. Wolne wnioski i sprawy różne.

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  /-/ Stanisław Dębski

  Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw

  Krasnystaw, dnia 28 marca 2018 r.  ZAPROSZENIE


  Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. (środa)  godz. 1000 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac  3 Maja 29.


  Porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi dotyczącej trudności z załatwieniem sprawy urzędowej i brakiem reakcji na zaistniałą sytuację ze strony Burmistrza Krasnegostawu oraz wypracowanie opinii w sprawie tej skargi.
  2. Wolne wnioski i sprawy różne.


  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

  /-/ Zbigniew Banaszkiewicz
  Kalendarz

  Galeria