Komisje - Zaproszenia

Posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Krasnystaw: Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych, Handlu i Usług

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

 ZAPROSZENIE

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie połączonych komisji Rady Miasta Krasnystaw: Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i  Turystyki oraz Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych, Handlu i Usług, które odbędzie się 3 października 2017 r. (wtorek) godz. 1330 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

/-/ Tadeusz Kiciński            /-/ Agnieszka Pocińska-Bartnik


Posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 28 września 2017 r.

 ZAPROSZENIE

 Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 4 października 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 Porządek posiedzenia:

1.      Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne.


 Przewodniczący Komisji

/-/Stanisław Dębski

Posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                                                    Krasnystaw, dnia 8 września 2017 r.
                                                                                                      ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 13 września 2017 r. (środa) o godz. 13:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.Porządek posiedzenia:

  1. 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
  2. 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji

                                                                                                                                    /-/Stanisław Dębski

Posiuedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                                                                         Krasnystaw, dnia 8 września 2017 r.                                                                                                             ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Samorządowej, Spraw Społecznych Handlu i Usług Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 13 września 2017 r. (środa) o godz. 11:00 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

  1. 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
  2. 2. Wolne wnioski i sprawy różne.                                                                                                                                              Przewodnicząca Komisji

                                                                                                                                     /-/Agnieszka POCIŃSKA-BARTNIK

Posiedzenie połączonych Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 17 lipca 2017 r.

 

  ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie połączonych  Stałych Komisji Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się 20 lipca 2017 r. /czwartek/ o godz. 1300 w sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3  Maja 29.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1.      Dyskusja nad wnioskiem o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

2.      Wolne wnioski i sprawy różne.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

/-/ Janusz Rzepka

 

 

Posiedznie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                                                                                Krasnystaw, dnia 13 czerwca 2017 r.
                                                                                                        ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.


Porządek posiedzenia:

  1. 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
  2. 2. Wolne wnioski i sprawy różne.
Przewodniczący Komisji

/-/Stanisław Dębski

Posiedznie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw

                                                                                                                                                                Krasnystaw, dnia 13 czerwca 2017 r.

 

 

 

                                                                                                        ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Finansów Rady Miasta Krasnystaw, które odbędzie się dnia 20 czerwca 2017 r. (wtorek) o godz. 13:00 w  sali obrad Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29.

 

Porządek posiedzenia:

  1. 1. Opiniowanie materiałów przedkładanych na najbliższą sesję.
  2. 2. Wolne wnioski i sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

/-/Stanisław Dębski
Kalendarz

Galeria