Złote Karpie

Złote Karpie 2018 r. - XXI Edycja

Fot. Stanisław KliszczWiesław Krajewski

Urodził się w Żninie. W Krasnymstawie zamieszkał w roku 1980, gdzie w Zespole Opieki Zdrowotnej podjął pierwszą pracę po ukończeniu studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1983 roku pracował dodatkowo w swoim prywatnym gabinecie dentystycznym. W połowie 2010 roku założył rodzinną firmę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KRADENT, którego jest kierownikiem.

Od 1985 roku, przez 14 lat był zaangażowany w nauczanie higienistek stomatologicznych w Medycznym Studium Zawodowym w Krasnymstawie. Od tego czasu dużą część jego pracy zajmowały sprawy profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Po zlikwidowaniu Studium Medycznego w Krasnymstawie, od roku 2005 do dziś naucza na Wydziale Higieny Stomatologicznej oraz Wydziale Asystentek Stomatologicznych Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie. W roku 2010 został uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie”.

Tytuł specjalisty drugiego stopnia ze stomatologii zachowawczej uzyskał w roku 1990, a w roku 1998 na Akademii Medycznej w Lublinie obronił rozprawę doktorską „Promocja zdrowia jamy ustnej ze szczególnym uwzględnieniem stomatologicznej oświaty zdrowotnej”, uzyskując stopień doktora nauk medycznych.

W roku 1996 został członkiem Międzynarodowej Honorowej Organizacji Stomatologów - Akademia Pierre Faucharda Sekcja Polska. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Polski Klub Stomatologiczny. Był członkiem komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego czasopisma „Higienistka Stomatologiczna”. Od 2012 roku jest jednym z redaktorów tematycznych czasopisma „Stomatologia Współczesna”. W tym samym roku został członkiem honorowym Ukraińskiego Towarzystwa Periodontologicznego.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji stomatologicznych przeważnie o charakterze popularnonaukowym w różnych czasopismach („Pielęgniarka i Położna”, „Higienistka Stomatologiczna”, „Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego”, „Czasopismo Stomatologiczne”, „Kalendarz Stomatologiczny Med. Tour Press”). Wydał dwie książki propagujące higienę jamy ustnej.

W 2011 roku, wraz z żoną został uhonorowany wyróżnieniem „Fortitudo et Sapientia” za zorganizowanie i prowadzenie praktyki stomatologicznej łączącej i promującej humanizm oraz wysoki standard w dziedzinie usług medycznych. Jest sekretarzem redakcji Czasopisma artystycznego „Nestor”. Pracuje w nim społecznie do dziś. W latach 90. sporadycznie współpracował z „Gazetą Krasnostawską” i „Ziemią Krasnostawską”. W czasopismach tych zamieścił kilkadziesiąt artykułów o różnej tematyce.

Od wielu lat należy do Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Od 2003 roku jest prezesem Lubelskiego Oddziału PTMA, a od dwóch kadencji jest członkiem Zarządu Głównego PTMA w Krakowie. W roku 2017 została mu nadana Złota Odznaka PTMA. Systematycznie wygłasza prelekcje astronomiczne w Lublinie (UMCS, Liceum im. I. Paderewskiego, muzeum Dworek Wincentego Pola, Zespół Szkół nr 12), na Ogólnopolskich Zlotach Miłośników Astronomii, a także w Centrum Kultury w Siennicy Różanej, Powiatowej Bibliotece Publicznej w Krasnymstawie i in. Prowadzi publiczne pokazy nieba przez teleskop.

Jest też autorem kilkunastu artykułów o tematyce astronomicznej m.in. w czasopiśmie „Urania - Postępy Astronomii”. Jest miłośnikiem języka polskiego. Zajmuje się korektą wydawnictw książkowych. Ma ich na swoim koncie kilkanaście. Amatorsko zajmuje się fotografią, czego efektem było kilka wystaw. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

Złote Karpie 2017 r - XX Edycja

Leszek Janeczek

Doktor nauk medycznych o bogatym dorobku naukowym i zawodowym, autor nowych metod operacyjnych i innowacji medycznych, dyrektor ZOZ i SP ZOZ w Krasnymstawie w latach 1990-1995, później ordynator oddziału ginekologicznego. Aktywny działacz społeczny: pomysłodawca Fundacji na Rzecz Rozwoju ZOZ w Krasnymstawie oraz pierwszej w Polsce apteki fundacyjnej, inicjator współpracy z holenderską fundacją pomocy dla Polski Oude Tonge oraz fundacją pani Wiltrud Wesssel (dzięki którym uzyskano wsparcie dla krasnostawskiego szpitala, Domu Dziecka, ośrodka na ul. Kwiatowej i OSP Zastawie). Radny Rady Miasta Krasnystaw w latach 1998-2002, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska, inicjator wdrożenia przez miasto selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Badacz i popularyzator historii Krasnegostawu: autor i współautor książek historycznych oraz wielu publikacji, wykładów i audycji radiowych; pomysłodawca inicjatyw historycznych, fundator tablic pamiątkowych, a także inicjator uroczystości rocznicowych; niestrudzony badacz i dokumentator dziejów miasta i powiatu krasnostawskiego.Złote Karpie 2016 r - XIX Edycja

Irena Iwańczyk – mgr filologii polskiej, nauczycielka emerytka, poetka i publicystka, animator kultury. W zawodzie nauczycielskim przepracowała ponad 37 lat, w tym głównie w Szkole Podstawowej nr 5. Członkini Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Autorka ośmiu tomików poetyckich i wielu publikacji w wydawnictwach zbiorowych. Odznaczona Brązowym Wawrzynem Literackim za całokształt twórczości, a także Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą II stopnia Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy pedagogicznej.

Złote Karpie 2015 r - XVIII Edycja

Andrzej Misiura – dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej, animator kultury, instruktor teatralny, założyciel Teatru Pokoleń. Przez wiele lat aktywny samorządowiec, radny Rady Miasta trzech kadencji. Poeta i prozaik, autor kilku tomików poezji, opracowań, scenariuszy i licznych publikacji w wydawnictwach zbiorowych. Zajmuje się malarstwem artystycznym. Redaktor naczelny i założyciel kilku pism, w tym krasnostawskiego „Nestora” i siennickiego „Ziarna”. Nagrodzony Brązowym Wawrzynem Literackim i Srebrnym Krzyżem Zasługi.  

 

Złote Karpie - 2014 r. - XVII Edycja

Dariusz Pylak  - absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od dnia 1 października 2006 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie. Podejmuje różne inicjatywy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa miasta i powiatu krasnostawskiego. Dzięki jego zaangażowaniu przy realizacji licznych projektów miejscowa komenda oraz jednostki OSP pozyskały specjalistyczne samochody. Aktywnie działa na rzecz szeregu urzędów i instytucji m.in., szkół samorządowych, OSP z terenu miasta i powiatu, UKS „Wodnik”, który odnosi sukcesy na zawodach pływackich w kraju rozsławiając dobre imię miasta Krasnystaw. Za swoją wieloletnią służbę i działalność społeczną otrzymał wile wyróżnień i odznaczeń.


Andrzej Leńczuk – inicjator, pomysłodawca i organizator imprez i wydarzeń kulturalnych. Prezes Stowarzyszenia „Gloria Vitae”, organizator pielgrzymki rowerowej na Jasną Górę, koncertu „Gloria Vitae”, festiwalu „Chopin transgraniczny. Od klasyki do jazzu”, międzynarodowego pleneru malarskiego i literackiego. Były radny miejski i powiatowy.


Małgorzata Joanna Sroczyńska i Piotr Sroczyński – założyciele i opiekunowie zespołu dziecięco-młodzieżowego „Iskierki”, który działa od 2000 r. Swoją obecną działalność społeczną prowadza w dwóch krasnostawskich parafiach: Matki Bożej Pocieszenia i Świętego Franciszka Ksawerego. Systematycznie posługują śpiewem liturgicznym do niedzielnych eucharystii a także ważnych dla kościoła i społeczności lokalnej wydarzeń. Chętnie włączają się   w  imprezy organizowane przez inne instytucje tj. doroczne spotkanie z św. Mikołajem, kolędowanie z mieszkańcami, „Światełko do nieba” w ramach WOSP  i inne. Systematycznie współpracują z SOSW, ŚDS, Aresztem Śledczym, KDK. W swojej działalności nie ograniczają się jedynie do terenu miasta, ale są też naszymi ambasadorami w innych parafiach. Od początku swojej działalności są organizatorami wypoczynku letniego dla blisko 50 dzieci i młodzieży w ramach „Wakacji z Bogiem”. Zespół liczy 22 członków. Skupia dzieci i młodzież z wszystkich krasnostawskich i okolicznych szkół.

Złote Karpie - 2013 r. - XVI Edycja


Janusz Mazurek

Pan Janusz Mazurek wspiera inicjatywy kulturalne w mieście i okolicach. Swoją pomoc oferował między innymi podczas Przeglądu Kolęd Domu Pomocy Społecznej na ul. Kwiatowej, konkursów plastycznych organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury, czy też w czasie organizacji uroczystości „Katyń… ocalić od zapomnienia”. Dofinansowywał także wystawy Grupy Plastycznej „Paleta”. Pan Janusz Mazurek także nieodpłatnie doposaża ważne z perspektywy funkcjonowania społeczności lokalnej ośrodki i instytucje, takie jak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze oraz Kościół pw. Św. Trójcy w Krasnymstawie.
Marek Wereszczyński

Drugi laureat honorowego wyróżnienia pod nazwą „Złotek Karpie”, Pan Marek Wereszczyński jest zdobywcą prestiżowych nagród, między innymi Lauru Powiatu Krasnostawskiego oraz nagrody Lubelski Exporter przyznanej przez kapitułę konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2011”. Jest także działaczem społecznym – wspiera finansowo zarówno osoby prywatne jak i organizacje. Aktywnie wspiera rozwój i promocję Miasta Krasnystaw jak i całego regionu poprzez intensywna wymianę handlową oraz zapraszanie zagranicznych zleceniodawców w celu zachęcenia do inwestycji w naszym regionie

Złote Karpie - 2012 r. - XV Edycja

Ewa Justyna Magdziarz

Jest nauczycielem dyplomowanym języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Krasnymstawie. Ma 26-letni staż pracy. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Ukończyła studia podyplomowe „Literatura i język polski w nowym systemie edukacyjnym” na KUL. Aktywnie uczestniczy w realizacji zadań wynikających z funkcjonowania organów szkoły. Tegoroczna laureatka podejmuje wiele dodatkowych zadań. Od 2000 r. jest opiekunem Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”, działającego przy II Liceum Ogólnokształcącym i Krasnostawskim Domu Kultury. Inicjuje i realizuje wiele przedsięwzięć popularyzujących kulturę filmową. W znacznym stopniu aktywizuje działania twórcze a także przyczynia się do integracji uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Krasnegostawu oraz z terenu powiatu krasnostawskiego. Zorganizowała dziewięć edycji Powiatowego Konkursu Filmowego „Spotkanie z X Muzą – bliżej marzeń”. Trzydziestu uczniów, których opiekunem była Ewa Magdziarz, zostało laureatami kolejnych edycji Powiatowego Konkursu Filmowego. Pani Magdziarz organizuje przeglądy filmowe promujące ambitne kino m.in. „Oblicza kultur”, „Oblicza wojny”, „Kino polskie – bliżej młodych”, „Sacrum w filmie”; warsztaty filmowe np. „Spotkania”, „Rozmowy”, „Ślady”, „Świat wokół nas”, „Amator”; spotkania z reżyserami i twórcami filmowymi m.in. z Krzysztofem Zanussim, Jackiem Bławutem, Nataszą Ziółkowską-Kurczuk, Dariuszem Parnasem. Od 2011 r. prowadzi zajęcia z zakresu edukacji filmowej w wielu gimnazjach na terenie Krasnegostawu i powiatu krasnostawskiego.

Za szczególne osiągnięcia w nauczaniu i pracy z młodzieżą a także za pracę społeczną Ewa Magdziarz otrzymała: Nagrodę Kuratora Oświaty w Chełmie w 1994 r.; 2 Nagrody Starosty Krasnostawskiego, 5 Nagród Dyrektora ZSZ Nr 1 w Krasnymstawie i 4 Nagrody Dyrektora II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie.Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została odznaczona „Brązowym Krzyżem Zasługi” i „Medalem Komisji Edukacji Narodowej”. Za osiągnięcia w zakresie edukacji filmowej MDKF „Iluzjon” prowadzony przez Panią Ewę Magdziarz został uhonorowany „Laurem 2009” przyznanym przez Fundację „Zacny Uczynek” i „Echo Krasnegostawu” oraz Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2010 (nagroda pieniężna 15 tys. zł) w kategorii edukacja młodego widza.


Jerzy Żuk


Muzyk,  który od 1 września 1981 roku pracował w Młodzieżowym Domu Kultury w Krasnymstawie na stanowisku nauczyciela muzyki. Od tego momentu jego życie na stałe zostało związane z tym miastem. Równolegle jako pracownik Towarzystwa Muzycznego w Chełmie pracował na stanowisku nauczyciela w Społecznym Ognisku Muzycznym w Krasnymstawie. Widząc potrzebę istnienia szkoły muzycznej był jednym z jej organizatorów a potem nauczycielem. Swój talent i umiejętności muzyczno-wokalne prezentował w Kapeli Nauczycielskiej. Jego zaangażowanie  w działalność MDK zostało zauważone i w roku 1986 został powołany na stanowisko wicedyrektora placówki. W roku 1990 zostaje mu powierzone stanowisko dyrektora  i poprzez kolejne konkursy był nim nieprzerwanie do końca roku 2003, kiedy to przeszedł na emeryturę. Jednym z długofalowych dokonań dyrektora Jerzego Żuka było stworzenie zespołu kadry nauczycieli, których zatrudnił a którzy do tej pory stanowią trzon obecnie działającego MDK.

Jerzy Żuk jako nauczyciel muzyki okresowo pracował w wielu placówkach oświatowych miasta. Odnosił wiele sukcesów w pracy pedagogicznej. Na sukcesy w/w złożyły się nie tylko talent i zaangażowanie ale także  ciepły, pełen życzliwości stosunek do wychowanków, ich rodziców i współpracowników. Wiele czasu i pracy poświęcał celom społecznym m.in. jako:-społeczny kierownik ogólnopolskich plenerów malarskich "Sztuka cerkiewna w Polsce",- juror wielu konkursów piosenki organizowanych przez różne placówki  z trenu miasta ( I LO, ZSP Nr 1, II LO, DPS) przeglądów kapel, zespołów śpiewaczych itp.- w latach 2005-2010 był członkiem Rady Społecznej przy SP ZOZ w Krasnymstawie.

Jerzy Żuk przez 3 kadencje pełnił funkcję Radnego Miasta Krasnystaw. Dowodami uznania dla jego pracy na rzecz miasta oraz osiągnięć pedagogicznych i wychowawczych są uzyskane nagrody i odznaczenia m.in.: Puchar Ministra Kultury i Sztuki, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania, Medal Działacza Kultury Województwa Chełmskiego, Nagrodę Kuratora- 1987 i 1990 oraz Nagrodę Starosty Krasnostawskiego.
Kalendarz

Galeria