Aktualności

79. rocznica Zbrodni Katyńskiej

Krasnostawskie uroczystości związane z 79. rocznicą Zbrodni Katyńskiej zorganizowane zostały dnia 14 kwietnia 2019 r. Rozpoczęła je uroczysta Msza święta w Kościele pw. Franciszka Ksawerego, którą w intencji ofiar odprawił Ks. Prałat Henryk Kapica. Organizatorami obchodów byli Teresa Hałas - Poseł na Sejm RP, Andrzej Leńczuk  – Starosta Krasnostawski oraz Robert Kościuk – Burmistrz Krasnegostawu.

Czytaj więcej...

Dzień Ziemi 2019


Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

INFORMACJA dla użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami lub lokalami mieszkalnymi

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018, poz. 1716 z późn.zm.), z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Czytaj więcej...

Zapraszamy!


Informacja!

Informuję, że w dniu 8 kwietnia 2019 r. w publicznych szkołach podstawowych oraz przedszkolach, dla których Miasto Krasnystaw jest organem prowadzącym rozpoczęła się bezterminowa akcja strajkowa nauczycieli.

Z uwagi na duży odsetek strajkujących nauczycieli w tym okresie dyrektorzy szkół i przedszkoli zapewniają uczniom tylko zajęcia opiekuńcze. O sposobie realizacji tych zajęć dyrektorzy szkół i przedszkoli na bieżąco będą informować rodziców.

Jednocześnie zwracam się do Państwa z prośbą o zrozumienie tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.


Zapraszamy!

Kalendarz

Galeria