Kultura

Zapoznaj się z ofertą kulturalną dla Mieszkańców Krasnegostawu
(www.kultura.krasnystaw.pl)

Krasnystaw jak każde miasto potrzebuje rozwoju i nowoczesności, ale to kultura i tradycja tworzą niepowtarzalny klimat i atmosferę w przestrzeni miejskiej. Dzisiejszy Krasnystaw to miasto ze wschodu Polski, które staje się coraz bardziej europejskie. Krasnystaw jest liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Między innymi dzięki tym środkom możliwe jest utrzymanie w dobrej kondycji znajdujących się na terenie miasta zabytków, czego doskonałym dowodem jest urokliwy Rynek Miejski. Rynek znajduje się w centrum układu urbanistycznego, który został wpisany do rejestru zabytków jako przykład założenia urbanistycznego rozwijającego się od czasów średniowiecza. Historia miasta związana jest bowiem z istnieniem warownego grodu Szczekarzew, który został włączony do Polski w 1366 roku przez Kazimierza Wielkiego. Historyczne dzieje pozostawiły po sobie szereg rozmieszczonych na terenie miasta zabytków, które dziś dodają miastu uroku i stanowią atrakcję dla turystów.

Zespół klasztorny pojezuicki.

Cenny przykład zespołu barokowego z początku XVIII wieku, który obejmuje m.in.: Kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego, dziedziniec dawnego klasztoru, kapliczkę przed kościołem, pałac biskupi oraz dawne seminarium. Znajduje się na południowy zachód od Rynku Miejskiego.

Stary zespół klasztorny poaugustiański.

W jego skład wchodzi kościół gotycki z XVI wieku oraz klasztor z II połowy XVII wieku. Umiejscowiony jest w północno-wschodniej części miasta, przy ul. Zamkowej. Obecnie stanowi siedzibę dla Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie.

Nowy zespół klasztorny poaugustiański.

Obejmuje on m.in. dzwonnicę, klasztor i Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej wzniesiony przez rząd carski w latach 1837-39 jako rekompensata za odebrane zakonnikom zabudowania starego klasztoru zbudowanego wg projektu Wawrzyńca Ziółkowskiego.

Rzymsko-katolicki i prawosławny cmentarz grzebalny.

Znajduje się przy ul. Poniatowskiego. Założony w latach 20-tych XIX wieku. Otoczony murem, podzielony na kwatery. Z zachowanymi kaplicami i grobowcami z XIX i początku XX wieku.

Dom Sejmikowy przy Placu 3 Maja 29.

Zbudowany w latach 1926-28 wg projektu Jerzego Siennickiego na siedzibę sejmiku Powiatowego. Najokazalszy dom w pierwszej rynkowej zabudowie.

Krasnystaw to nie tylko zabytki. W mieście funkcjonuje kilka instytucji kultury, które zajmują się organizacją wydarzeń kulturalnych. Najbardziej znane oraz zakorzenione w historii i tradycji okolic Krasnegostawu są „Chmielaki Krasnostawskie”. Miasto było bowiem administracyjno-kulturowym centrum regionu przodującego pod względem uprawy i wysokości zbiorów w chmielarstwie polskim. Rozwój nowoczesnego chmielarstwa przypada w regionie Krasnegostawu na początek XX wieku.

Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”.

Pierwsze Chmielaki miały miejsce w 1971 roku, a już 6 lat później nabrały charakteru imprezy ogólnopolskiej. Dziś można powiedzieć, że określenie „ogólnopolskie” w nazwie krasnostawskiego święta powoli zaczyna tracić na aktualności. W Krasnymstawie coraz śmielej i chętniej pojawiają się browary, turyści i twórcy ludowi nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.
Kalendarz

Galeria