„Norwid” organizatorem Festiwalu „Kręćmy film!”

Pierwsza edycja Festiwalu „Kręćmy film!”, zorganizowana przez MDKF „Iluzjon” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Krasnymstawie i Krasnostawskim Domu Kultury, odbyła się 6 i 7 kwietnia 2017 r.

W czasie gali finałowej festiwalu 7 kwietnia w sali widowiskowej KDK podsumowano XV Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną” oraz 6. edycję letniego projektu „Kręćmy film!”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: starosta krasnostawski Janusz Szpak oraz przedstawiciel Rady PF DKF Piotr Kotowski.

Patronat medialny objęła Telewizja Akademicka TV UMCS. Konkurs ma na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej a także szerzenie kultury filmowej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na uroczystą galę przybyli: Janusz Szpak – starosta krasnostawski, Henryk Czerniej – wicestarosta krasnostawski, Grzegorz Emanuel – aktor i reżyser teatralny, opiekun artystyczny letniego projektu „Kręćmy Film!”, Małgorzata Sandecka – producentka filmowa, Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, Piotr Kotowski – organizator Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu, Edward Kawęcki – przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Marek Majewski - naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, dyrektorzy oraz przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W swoim wystąpieniu Starosta Krasnostawski Janusz Szpak dziękował za zaangażowanie w realizację zarówno Powiatowego Konkursu Filmowego, jak i letniego projektu „Kręćmy film!” Ewie Magdziarz, Piotrowi Kotowskiemu i Grzegorzowi Emanuelowi. Pan Janusz Szpak w imieniu organizatorów zaprosił już na kolejną - 16. edycję konkursu filmowego, ponieważ projekty filmowe II LO wpisały się na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych społeczności lokalnej.

Uczestnicy 15. edycji konkursu przygotowali prace w jednej z trzech kategorii: praca filmowa, fotograficzna, fotokast, plakat oraz scenariusz filmowy. Zaproponowane kategorie spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Na konkurs zgłoszono 85 prac wykonanych przez 96 uczniów. Szkoły, z których nadesłano prace, to: gimnazja z Kielc, Małochwieja Dużego, Siennicy Nadolnej, Krupego, Rejowca, III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie oraz szkoły z Krasnegostawu: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum Społeczne, Gimnazjum Specjalne nr 2, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 oraz II Liceum Ogólnokształcące. Wyniki konkursu zostały przedstawione przez Ewę Magdziarz w zastępstwie przewodniczącego jury Tadeusza Kicińskiego (plakat filmowy) oraz przez przewodniczących jury Piotra Kotowskiego (praca filmowa, fotograficzna, fotokast) i Grzegorza Emanuela (scenariusz filmowy). Pierwszą nagrodę w kategorii praca filmowa, fotograficzna, fotokast zdobyli Jakub Kopańko i Filip Rybczyński z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie za film „Dulce et decorum est pro patria mori” oraz Anna Jakubowska z III Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie za film „Winni”. W kategorii plakat filmowy I miejsce zajęły Urszula Lasota z Gimnazjum nr 1 w Krasnymstawie (plakat do filmu „Siedem kobiet w różnym wieku” w reż. Krzysztofa Kieślowskiego) oraz ex aequo Paulina Duda (plakat do filmu „Urząd” Kieślowskiego) i Aneta Madej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krasnymstawie (plakat „Siedem kobiet w różnym wieku”). W kategorii scenariusz filmowy I nagrodę otrzymały Julia Pasieczna z Gimnazjum w Siennicy Nadolnej (praca „Czas”) i Ilona Kalamon z II Liceum Ogólnokształcącego w Krasnymstawie (scenariusz „Miraże”).

Następnie starosta Janusz Szpak i dyrektor II LO Anna Antyga wręczyli podziękowania nauczycielom – opiekunom, organizatorowi festiwalu, jury Powiatowego Konkursu Filmowego, opiekunom projektu „Kręćmy film!” oraz sponsorom. Pani dyrektor w wystąpieniu podkreśliła, że w projekty filmowe organizowane przez II LO angażują się zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice. Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Filmowy i Pracownia Filmoteki Szkolnej inspirują do twórczego działania i rozwijania pasji kolejne roczniki uczniów nie tylko z „Norwida”, ale także z całej Polski.  

Podsumowania 6. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” dokonał Grzegorz Emanuel. Opiekun artystyczny przedstawił ekipę uczniów zaangażowanych w pracę nad „Dekalogiem”. Następnie obejrzano spoty reklamowe PF DKF, Filmoteki Szkolnej i Skrytykuj a także spot reklamowy XV Powiatowego Konkursu Filmowego przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Po pokazie filmu „Dekalog”,  który zdobył III nagrodę na UFF w Lublinie, odbył się pokaz filmów laureatów Jakuba Kopańki i Filipa Rybczyńskiego oraz Anny Jakubowskiej. Nagrodzone plakaty z dwóch grup wiekowych zostały wyeksponowane w holu KDK.

W programie festiwalu znalazły się także imprezy towarzyszące. Pierwszego dnia odbył się przegląd filmów zrealizowanych w ramach pięciu edycji letniego projektu „Kręćmy film!”. Uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 4, z II LO oraz mieszkańcy Krasnegostawu obejrzeli w sali widowiskowej KDK filmy: „Jestem tu” (2011 r.), „Królewna” (2012 r.), „To, czego nie widać” (2013 r.), „Koniunkcja” (2014 r.), „Pewność” (2015 r.). Drugiego dnia festiwalu odbyły się „Spotkania z Filmoteką Szkolną”. Uczestnicy XV Powiatowego Konkursu Filmowego i ich opiekunowie spotkali się w sali widowiskowej KDK z lokalnym liderem Ewą Magdziarz, która przedstawiła aktualności Filmoteki Szkolnej i zaprezentowała działania filmowe realizowane w II LO. Następnie odbyły się warsztaty „Inspiracje Filmoteką Szkolną - analiza prac filmowych, fotograficznych, fotokastów” prowadzone przez Piotra Kotowskiego, który wnikliwie ocenił młodych twórców i udzielił im cennych wskazówek. Po pokazie prac konkursowych odbyła się prezentacja pracy z projektu „Filmowe lato w Olsztynku” nadesłana przez Magdalenę Rudnicką - liderkę Filmoteki Szkolnej. Po gali finałowej w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO odbyły się warsztaty „Letni projekt Kręćmy film!” prowadzone przez Grzegorza Emanuela, Małgorzatę Sandecką i Ewę Magdziarz. W czasie spotkania przygotowującego do kolejnej edycji projektu planowano pracę związaną z opracowaniem scenariusza i przydziałem obowiązków w ekipie filmowej, która będzie realizowała film w lipcu 2017 r.

Za organizację festiwalu odpowiedzialne były Ewa Magdziarz i Joanna Szufnara. W prace organizacyjne włączyli się także Anna Antyga - dyrektor II LO i pracownicy Beata Pasik, Katarzyna Smerdel, Dorota Mąka, Andrzej Ziarko a także uczniowie Justyna Czuba, Paweł Piątkowski, Karol Sawczuk, Bartłomiej Magdziarz, Katarzyna Kurek, Kinga Żelisko, Klaudia Chęć, Wiktoria Janeczko, Ilona Kalamon, Weronika Gumieniak, Daria Werus, Wiktoria Król. Pomocą służyli także Damian Kozyrski - dyrektor KDK i pracownicy: Marta Zorska, Agnieszka Wolanin, Wojciech Machejus i Waldemar Chwil.

Sponsorzy festiwalu i projektów filmowych to: Polski Instytut Sztuki Filmowej, Filmoteka Narodowa, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Powiat Krasnostawski, Urząd Miasta Krasnystaw, Stowarzyszenie Filmowe CinéEuropa, Stowarzyszenie „Krasnostawianie”, Stowarzyszenie „Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej”, Krasnostawski Dom Kultury, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krasnymstawie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zagrodzie, „Gazeta Wyborcza”, Czasopismo Artystyczne „Nestor”, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „KAWA”, sponsor indywidualny pan Marek Nowosadzki. Warsztaty w czasie festiwalu zostały zorganizowane w ramach projektu „Filmoteka Szkolna. Akcja!” we współpracy z Filmoteką Narodową przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Zdjęcia: Ewa Żelazko, Ewa Magdziarz, Piotr Galiński  

Ewa Magdziarz

opiekun MDKF „Iluzjon”

lokalny lider Filmoteki Szkolnej
Kalendarz

Galeria