SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania z sms-owego systemu powiadamiania. Dzięki rejestracji w systemie będą państwo mogli otrzymywać informacje na temat alarmów i zagrożeń, wydarzeń kulturalnych organizowanych w mieście, a także komunikaty urzędowe. Rejestracji można dokonać poprzez wypełnienie krótkiego wniosku, który załączamy poniżej.

Zarządzenie Nr 77/2015 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uruchomienia Systemu Powiadamiania Mieszkańców poprzez SMS
Regulamin Systemu Powiadamiania Mieszkańców poprzez SMS
Zgoda na otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS
Rezygnacja z otrzymywania wiadomości SMS
Powiadomienie o zmianie numeru telefonu komórkowego Kalendarz

Galeria