Złote Karpie 2015 -nabór wniosków

Jak co roku podczas Dni Krasnegostawu wybitnym osobom, które szczególnie przyczyniają się dla społeczności Krasnegostawu przyznawane jest honorowe wyróżnienie „Złote Karpie”. Zachęcamy wszystkich mieszkańców Krasnegostawu oraz działające na terenie miasta organizacje pozarządowe do zgłaszania proponowanych kandydatów na laureatów honorowego wyróżnienia Miasta Krasnystaw.

Laureaci „Złotych Karpi” wyłaniani są spośród zgłoszonych kandydatur w drodze głosowania przez specjalnie do tego celu powołaną kapitułę. Wnioski o nadanie honorowego wyróżnienia można składać do dnia 15 kwietnia w biurze Rady Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29. W celu zgłoszenia kandydatury przez mieszkańców miasta, dany kandydat musi być poparty przez co najmniej 20 osób zamieszkałych na terenie Krasnegostawu.

Treść uchwały Rady Miasta odnoszącej się do konkursu „Złote Karpie”, regulamin konkursu, wniosek o nadanie honorowego wyróżnienia oraz wzór listy osób popierających nadanie wyróżnienia danemu kandydatowi są dostępne pod linkami poniżej. Można je także dostać w biurze Rady Miasta Krasnystaw.TREŚĆ UCHWAŁY RADY MIASTA

REGULAMIN KONKURSU

WNIOSEK O NADANIE HONOROWEGO WYRÓŻNIENIA (.pdf) (.doc)

WZÓR LISTY OSÓB POPIERAJĄCYCH WNIOSEK O NADANIE WYRÓŻNIENIA

Kalendarz

Galeria