Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie

CZEKAMY NA CIEBIE
URZĄD MIASTA KRASNYSTAW
PLAC 3-ego MAJA 28,
II piętro, p Nr 2
(wejście obok Apteki)
tel. 82 576-76-60

Zapewnimy Ci:
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów
  • Wsparcie
  • Edukację
  • Pełną dyskrecję

    Siedziba: Plac 3 Maja 28, II piętro, pokój nr 2, (wejście obok apteki) rozpatruje sprawy w każdą środę w godz. 1300 -1630 - Tel. 82 576 76 60
Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Przewodnicząca
- poniedziałek - piątek - Urząd Miasta Krasnystaw p. 28, Tel 82 576 21 57 w. 124

Alicja Grabiec - Przewodniczący
Jadwiga Zajączkowska - Z-ca Przewodniczącego
Anna Czwórnóg - Członek
Piotr Galiński - Członek
Jacek Kawęcki - Członek
Joanna Motyka - Członek
Anna Popis- CzłonekKalendarz

Galeria