Krasnystaw - Kontakt

PDF Email

URZĄD MIASTA KRASNYSTAW

Plac 3 Maja 29
22-300 Krasnystaw

Tel. 082 576 21 57, 082 576 29 03; Fax. 082 576 23 77 

e-mail: miasto@krasnystaw.pl 


NIP: 564-10-00-924; REGON: 000524097 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat
można wpłacać w punkcie kasowym
w Urzędzie lub na konto Urzędu Miasta:
Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie

45 8200 0008 2001 0000 0417 0001

 
(C) 2015 Krasnystaw