Przejdź do treści

Nabór OZE

Szanowni Państwo!

We wrześniu 2019 r. Miasto Krasnystaw zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wniosek zostanie złożony w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na podstawie wstępnego regulaminu konkursu (wersja do konsultacji udostępniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) możliwe będzie dofinansowanie montażu:

  • kolektorów słonecznych,
  • paneli fotowoltaicznych,
  • pomp ciepła,
  • kotłów na biomasę (pellet), 

Przewidywana wysokość dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych. W celu zgłoszenia chęci swojego uczestnictwa w projekcie, należy wypełnić i złożyć ankietę dotyczącą instalacji OZE.

Na podstawie ankiet, stworzona zostanie baza osób zainteresowanych montażem wybranych instalacji OZE. Informacje zostaną wykorzystywane na potrzeby naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz innych funduszy np. Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (czyli tzw. Funduszy norweskich i EOG), które również obejmowały będą wsparcie OZE.

PROCEDURA NABORU ANKIET

  1. Złożenie przez mieszkańca Ankiety dotyczącej instalacji OZE - zgłoszenie budynku do montażu instalacji.

Ankietę wraz z deklaracją udziału w projekcie należy złożyć osobiście na odpowiednim formularzu udostępnionym mieszkańcom.

Ankiety dostępne będą:

  • od dnia 6 czerwca 2019 r. - podczas spotkań informacyjnych w KDK Krasnystaw,
  • od dnia 7 czerwca 2019 r. w budynku Urzędu Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, Biuro Obsługi Mieszkańca oraz na stronie internetowej www.krasnystaw.pl.

Miejsce przyjmowania ankiet:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urząd Miasta Krasnystaw, Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw

Termin przyjmowania ankiet:

od 10 do 24 czerwca 2019 r.

Content Menager czw., 06/06/2019 - 08:50 Drukuj 188
facebook